BG     EN


Бойко Маринов Маринов

Д.Е.С., Диплома № 169
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година

Публикуван на 28.03.2011 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 29.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 30.03.2009 г.
Бойко Маринов Маринов
Град:София, 1700
Адрес:ж.к. Студентски град, бл.6А, вх.Г
Телефон:+359 2 862 61 19
GSM:+359 888 619 148
e-mail:boyko.marinov@abv.bg